„Rodzina przy tenisowym stole”

KS Nowa Era Toruń organizuje cykl zawodów rodzinnych „Rodzina przy tenisowym stole”.

Pierwszy turniej odbędzie się już 24.09.2021r. Dofinansowanie projektu ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.